Kemiprodukter

 

Konserveringsolja

  • Blandbar med vatten
  • Körs genom motorns kylsystem som därefter töms
  • Rostskydd för vinterförvaring
  • Inget frysskydd

Produktinformation

Konserveringsolja för vinterförvaring

Konserveringsolja är en oljelik vätska som blandas med vatten för att köras genom motorns kylsystem och därefter tömmas, detta för att ge kylsystemet rostskydd under vinterförvaringen. Blanda 1 del konserveringsolja med 10 delar vatten. Kör motorn ca 10 min med emulsionen som därefter tappas av.

OBS! Emulsionen ger inget frysskydd.