Kemiprodukter

 

Teak Oil

  •  Linoljebaserad
  • Djupverkande med kinesisk träolja
  • Gör inte teaken mörkare
  • Naturolja med UV skydd
  • För teak och annat ädelträ, in- och utvändigt
  • Halkfri

Produktinformation 
 
PQ Teak Oil är speciellt utvecklad för teak och annat ädelträ, in och utvändigt, Före applicering se till att träet är rent och torrt, vid behov rengör med PQ Teak Cleaner.  Applicera 1-2 skikt med PQ Teak Oil, använd trasa eller borste/pensel. Torka bort överfödig olja, låt sedan oljan torka före vidröring. Upprepas vid behov under säsong. Borste/pensel rengöres väl, trasa skall vattendränkas för att undvika självantändning vid värme. Omskakas före användning.