• Effektivt rengöringsmedel med djupverkan som löser hårt
  • båtbotten, propeller, trimplan etc.
  • Innehåller tensid som löser protein
  • Innehåller Fluorvätesyra
  • Innehåller Oxalsyra
  • Innehåller ej saltsyra 

 

knapp edikettknapp produktinfoknapp sakerhetsblad