• Högkoncentrerat rengöringsmedel
  • Rengör och avfettar utan att skada gelcoat eller målade ytor.
  • Skadar ej plexiglas.
  • Koncentrat För användning i högtryckstvätt.
  • Spädning 2-10% beroende på smutsighetsgrad
  • Ej miljöfarlig enligt KIFS 2005:7 och 2005:5.

 

knapp edikettknapp produktinfoknapp sakerhetsblad