Kemiprodukter

 

Om vårt varumärke

Premium Quality Marine Products, är ett varumärke som står för högsta kvalité, produkter som är utvecklade efter båtägarens behov och den krävande marina miljön. Med korta distributionsvägar, effektiv produktion, utvalda kunniga fackhandlare som ser till båtägarens bästa får man produkter som ger ett kvalitetsresultat, till priser långt under de stora och ofta utlandsstyrda varumärkena.